Γραπτή Εγγύηση

Η καλύτερη εγγύηση είναι η έκπληξη στο πρόσωπό σας όταν θα δείτε το φίλτρο σας να έχει γίνει ολοκαίνουργιο, μετά την ανακατασκευή του!

Ωστόσο σας παραδίδουμε γραπτή εγγύηση με αναλυτικά δεδομένα που αφορούν την κατάσταση παραλαβής και παράδοσης του φίλτρου καθώς και οδηγίες για την τοποθέτηση και σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου.

Δείγμα Εγγύησης

Φίλτρο Σωματιδίων

Τύπος: Πετρελαίου VWATC

Κωδικός: 2007/06/03 1066 35432 1KO 131 723 AC1KO 1481 FA 5N0166BA

Κωδικός Καταλύτη: 1ΚΟ.131.435.ΕΑ

Παραλάβαμε σήμερα, ../../2017 από τον κ. ……… ………… για λογαριασμό τρίτου, το συγκεκριμένο καταλύτη και φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου με εντολή τον καθαρισμό-ανακατασκευή τους.

Τεχνικός Έλεγχος

Ύστερα από μετρήσεις βρέθηκε σε παρεχόμενη πίεση αέρα 0,350 mbar αντίσταση μη φυσιολογική. Συγκεκριμένα η αντίσταση που μετρήθηκε έφτανε έως τα 0,289 mbar, σε παρεχόμενη πίεση 0,355mbar. Η φυσιολογική αντίσταση φτάνει έως τα 0,176 mbar.

Επίπεδα τέφρας: 46% | Επίπεδα σωματιδίων αιθάλης: 51% | Άλλα κατάλοιπα: τέφρα από την καύση του Diesel, διάφορες χρωστικές ύλες, κατάλοιπα bio-diesel και περίπου 85 γραμμάρια λάδια.

Παράδοση

Παραδίδουμε σήμερα ../../2017 το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου.

 

Καθαρισμός | Στάδιο: 5

Με επίπεδα τέφρας: 0% |Επίπεδα σωματιδίων αιθάλης: 0,01% | πίεση: 0,350 mbar | αντίσταση: 0,168 mbar

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση για τον καθαρισμό – ανακατασκευή του καταλύτη είναι για εκατό (100,000) χιλιάδες χιλιόμετρα, του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου είναι για δύο (2) χρόνια απεριόριστων χιλιομέτρων. Η εγγύηση δεν καλύπτει την αφαίρεση του φίλτρου σωματιδίων και την επανατοποθέτηση στο αυτοκίνητο.

Η DPF-CLEANINGείναι υποχρεωμένη να για οποιοδήποτε λόγο κριθεί η επιστροφή του φίλτρου, και σε διάστημα (30) ημερών να το αποζημιώσει με το 100% του κόστους καθαρισμού ή ανακατασκευής.

Πέραν των (30) ημερών με το 70% έως και την λήξη της εγγύησης.

Συμπληρώνεται από το Μηχανικό

Τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου σήμερα ……/……./2017 είναι ……………………………………….. km.

Οδηγίες προς τον Μηχανικό

Παρακαλούμε μετά την τοποθέτηση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου είναι απαραίτητο να δηλώστε στην ηλεκτρική μονάδα (EU) του αυτοκινήτου:

α) διαγραφή βλαβών

β) αντικατάσταση DPF

ΥΓ. 1) Επιβάλλεται ο καθαρισμός στο κύκλωμα ανακύκλωσης καυσαερίου

2) Παρακαλώ να ελεγχτεί το σύστημα ψεκασμού του κινητήρα, πιθανή βλάβη!

3) Έλεγχος στον αισθητήρα θερμοκρασίας του καταλύτη.

4) Έλεγχος στο λήπτη διαφορικής πίεσης. Πιθανόν να χρειάζεται αντικατάσταση.

5) Βρέθηκε κατά την ανάλυση λάδι στο εσωτερικό του φίλτρου !!

Για την DPFCleaning

Φώτιος Νάκος