ΑΦΟΙ ΔΙΔΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Δήμος Δίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση:5ο χλμ Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ΤΚ 57009, Καλοχώρι
Περιφέρεια:Κεντρική Μακεδονία
Τηλ. Επικοινωνίας:2310752178
Κινητό:2310752983
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΜΑΡΚΕΣ
Σχετικές Κατηγορίες:Φορτηγά, MAN, Mercedes-Benz
ΧΑΡΤΗΣ

Chat Settings

Chat Theme
0/50
Set a greeting message to show to new chat participants. E.g., Welcome to my chat.
0/50
Set a fixed notification for the chat owner. E.g., We are off for this month.