Πολλαπλών Εφαρμογών Ανακατασκευασμένο DPF

Ανακατασκευασμένο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου από την εταιρία μας με γραπτή εγγύηση 2 χρόνων, απεριόριστα χιλιόμετρα, ακόμη και αν η φραγή επέλθει από βλάβη του κινητήρα.

Διπλό φίλτρο σωματιδίων αιθάλης για γεννήτριες και γενικά για στάσιμους κινητήρες. Τοποθετείται σε μηχανήματα έργων ακόμα και σε Λεωφορεία.